CO-INNOV8 Framework

Learning Innovation

Jeg arbejder med innovation så det kan læres af alle.

21st. Century Skills & Learning Networks

Innovation og forandring bliver for det meste introduceret fra et ‘problem’ vinkel eller et organisations-/ ledelsesperspektiv. Organisationer planlægger strategiske forandringer, men planerne kan ofte være forældet inden de overhovedet implementeres. Vi taler problem-sproget, men glemmer at det faktisk handlinger om at co-udvikle muligheder. Informationsmængden betyder også, at der ligger enorme arbejdsbyrder i at ændre og opdatere. Herudover kan mødekulturen i en organisation/virksomhed ofte være en hindring for fri udveksling af idéer, idet hierarkiske roller kan modvirke viljen til at ‘tænke ud af boksen’. Den global-teknologiske udvikling har tilmed en stor indflydelse på projekter, organisationer og læring, hvor medvirkendes rolle ændres fra at være vidensformidler til med-facilitator, -motivator og -evaluator.

Det er også en generationsmæssig udfordring; nutidens unge-generation er opvokset med mobile computing og er øvet i en flydende anvendelse af media-sproget, at dele og inspirere hinanden, hvilket den lidt ældre generation kan synes er fremmed og/eller mindre interessant. Ikke desto mindre medfører digitalisering og globalisering forandringer og sætter nye dagsordener som ringe i vandet  – som på et eller andet tidspunkt, kræver alle skal lære at tænke og arbejde på nye måder, man måske ikke bryder sig så meget om – fordi det virker for abstrakt. Mange er slet ikke vant til at tænke på, hvordan ‘jeg’ egentlig agere og er – i en verden der kræver mere synlighed og interaktion end nogensinde før.

InnovationOkoSystemet

Mit budskab er, at vi i det 21. århundrede skal bygge på kollektiv intelligens og kommunikation, frem for organisation, rolle og information. Mennesker er forandringens agenter – og det er vores naturlige måde at agere på, vores indsigter, evne til at se sammenhæng som helhedsforståelse, udvikle idéer, lære, opfatte, forstå og kommunikere der er fundamentet til innovation der bygger broen til organisatorisk forandring, produktivitet og bedre, smarter produkter og ydelser. Der er derfor akut behov for, at den aktive og erfaren arbejdsgeneration, begynder at tænke og arbejde på nye måder, selvom vi står i spidsen for vores fag med erfaringer som gør os til eksperter indenfor hver vores indsatsområde. Alle kan lære innovation, men kun de bedste ideer vinder.

Innovation

Innovation handler om meget mere end tænkning og kreativitet. Det er et bredt multifacetted begreb og er både en kulturel tankegang og en proces, der afspejler en nødvendighed i at samskabe løsninger (co-create). Learning Innovation er derfor et innovations-læringsprogram, der afkoder innovation og danner et læringsgrundlag: Hvordan innovation tænkes, udvikles og gennemføres. Den bygger på udvikling af 21st century skills – at fremme kompetencer, der matcher det 21. århundredes udfordringer og kompleksitet. Det handler om innovativ læring, refleksiv tænkning og kreativitet.

  • analysere
  • tage kritisk stilling
  • indgå i interaktion
  • skabe nyt