Change, Udvikling og Innovation

Pitch

Udvikling er mange ting. Men alligevel – er det egentlig ikke. Organisationer og virksomheder i dag har et kæmpe behov for Change management og Innovation. De to sammen udvikler forretninger.

Innovation er ikke andet end ‘Change Management’ men med fokus på mennesket og menneskets ideudvikling. Innovation sætter udvikling i et perspektiv der forudser hvad der kommer til at præge virksomhedens interesser. Det handler om at udvikle ønskelige løsninger, ikke bare dem der kan lade sig gøre.

Derfor skal der kreativ ledelse til – for at se mulighederne i stedet for at løse forkerte problemstillinger. Det kræver en del ting – på en gang:

– Overblik.

– En paradigme-skift – fordi det er en kultur, ikke en ledelsesstil

– At være bottom-up – ikke top-down.

– At arbejde med mennesker og den fælles udvikling af ideer

Ideer skal udmøntes som kloge koncepter der viser vejen frem…

Vi satser på kollektiv intelligens som vejen frem… det gør vinderne

Derfor arbejder jeg med Change Management ved at facilitere konceptudviklig og fremme en kultur for kreativ ledelse og en konceptuel strømlining af komplekse projekter…

Ved at fokusere på menneskets interaktion og kollaboration.

Jeg arbejder for at skabe bedre og smartere løsninger, undersøger krydsfeltet design, innovation, procesudvikling og læring og udvikler procesredskaber, værktøjer og mindsets til læring af 21st Century Skills. Jeg arbejder pro-aktivt med forskning, design, visuel kommunikation og kollaborative online platforms og besidder en unik mix af viden og skills baseret på mere end 25 års erfaring i arkitektur-, design-, procesdesign, innovation og innovationsprojekter; social, kulturel og teknisk – som direktør, design-innovation specialist, konceptualist, forsker, teoretiker.

Learning Innovation – Back 2 Us

Vi er alle forandrings agenter og har evnen til at se sammenhænge og udvikle idéer med behov for kollektiv læring (self-learning awareness) for del-helhedsforståelse og træning i at være både disciplinær og fri-tænkende.

Learning Innovation introducerer mindset, sprog, proces og aktivitet, der skal skabe forståelse ved at arbejde aktivt med kommunikation, viden og handling. Procesgrundlaget bygger på som cyklus – der kan opskaleres eller nedskaleres i kompleksitet – der viser sammenhæng mellem interaktion, idéudvikling/-udveksling og samskabelse. Læs mere on ‘the learning organisation‘.

Tagline: 21st Century Skills & Learning Networks

IdeaSpaces 

Der er mange, spændende perspektiver i hele konceptet omkring learning & idea spaces for både den offentlige og private sektor – hvad angår menneskets interaktion med andre og omgivelserne, mindset, indretning, interaktion, ICT platform. Jeg indgår i national & international netværk og vil udforske mulighederne hen ad vejen ved at inddrage flere aspekter af mit Ph.D-arbejde (agile systems, agents and objects). IdeaSpaces udforsker interaktion mellem kognition-rum-kollaborativ. Jeg har tidligere med-udviklet BusinessLAB for TrygVesta Ballerup (rum design – interaktion).

Tagline: New ways of thinking & learning for doing together

Co-ideate – collaborative-ideation

CO-ID8 er  procesmodel/ metode kerne i Learning Innovation for team-driven og user-driven innovation – en videreudvikling af Soft Systems Methodology (Checkland) & Systems Analysis, der arbejder med scenarie-dannelse og ideation som strømlinet ‘smart kollaboration’ procesredskab. Inkluderer meta-kognition – eller, vores måde at ‘tænke om tænke’ / ‘reflektiv læring’ – der sammen med den tre-delte Interaction-Ideation-Collaboration – kernen til innovation – danner en mere sofistikeret model der arbejder med ideer, er fleksibel og kan opskaleres eller nedskaleres så systematikken lan læres af alle.

Tagline: Only the best ideas win