Procesgrundlaget

Introduktion og kompetenceudvikling med innovation er andet end en ‘instrumental metode’. Det er en fleksibel systemetisk tilgang bestående af flere sammenhængende elementer, ligesom man ser f.eks. i agil projektledelse, men forenklet som en kollaborativ metode for herigennem at lære de vigtigste elementer i innovationprocessen.

Procesgrundlaget for Learning Innovation bygger på en cyklus – der kan opskaleres eller nedskaleres i kompleksitet – der viser sammenhæng mellem interaktion, idéudvikling/-udveksling og samskabelse.

Processen:

 • genbruges fra projekt til projekt
 • taler og lærer andre innovationssproget
 • etablerer et mindset for innovation
 • danner en innovationsprocesbeskrivelse
 • giver fundamentet til målrettede innovationsaktiviteter med koncepter i fokus
 • kan repræsenteres som en aktivitets-model baseret på en videreudvikling af Systems Analysis & Soft Systems Methodology (Checkland, P.)

Deltagerne øves i at reflektere over egen tilgang ved at sætte mål, planlægge, organisere, overvåge, justere og evaluere samt udfolde sig i samarbejde andre ved at eksperimentere, udforske, samskabe og opdage:

 • øve sig i at tænke kreativt
 • navngive en idé og dele idéen med andre
 • udvikle idéerne på kryds og tværs – også andres
 • udvikle bevidste kriterier for sortering, kategorisering og udvælgelse af dét, der skal arbejdes videre med
 • fokusere på det vigtige/mest lovende ved at nå til enighed

Icons

Metode: Knowing by Seeing by Learning by Doing

Learning Innovation introducerer mindset, sprog, proces og aktivitet, der skal skabe forståelse ved at arbejde aktivt med kommunikation, viden og handling. Dette integreres med opfyldning af mål, evidens og effekt gennem flere aktiviteter der danner ‘knowing by doing’ ved at sortere, kategorisere og se værdien i kollaborativ ideation. Det sker på både det reflekterende og handlingsniveau baseret på en kommunikativ tilgang, hvor vi er bevidst omkring at:

 • være aktiv omkring egen indsats
 • ‘det’ at være aktiv deltager med andre styrker os i at lære af hinanden
 • se sig selv som en interaktiv del af et stærk netværk
 • opleve hvordan det er at samskabe kreative løsninger vi ikke kan skabe alene
 • forstå værdien i hele innovationsparadigmet gennem tænkemåde og kreativ handling
 • opleve hvordan struktur, fleksibilitet og tanke-frihed integreres
 • udvikle koncepter der opsamler og udvælger ideer samt udvikler kommunikationsdygtighed som del af kollaborativt samskabelse.
 • tale ‘agilitet’: Hvordan information eksisterer ikke alene som barrierer for at nå til målet, men er et resultat af kommunikation i et naturligt, selv-tilegnende system
 • forstå sammenhæng inden handling og navigere selv igennem en proces der gør komplekse situationer mere håndterebare