renderings som modelfoto.001

Tryg Vesta BusinessLab

TrygLogoTryg Business Lab is a rare example of what can be achieved when visionary leadership gets together with creative professionals exploring and defining the needs of the organisation. The solution was the development of an innovation lab utilising unused spaces in the basement of the existing Tryg facilities at Ballerup, Denmark: A unique example of what happens when design thinking, appreciative enquiry and collaborative project development come together.


Background

Tryg Vesta insurance need to innovate their products as much as any other product. The challenge was in how to get the employees within the organisation to embrace thge need to innovate. As a network of designers as well as innovators, we were able to take Tryg Vesta’s brief and transform it into a unique opportunity to really make a difference. The result superceded expectations, realising a unique space for the engagement and participation of all emplyees of Tryg promoting a new culture within the organisation: A place to provide fertile ground for the ideation of new solutions where people are forced to act and behave differently. And it works.

The Tryg Vesta business lab is one expression of how organisational needs, when ideated and accelerated lead to solutions least expected making a real difference to the performance and benefit of a whole concern. A place for ideating, participating, working actively with a formalised creative process where all are equal and any idea can lead to new possibility. A place to inspire, share, develop ideas, define solutions and roadmap their implementation.

The following is the original article written in Danish by Thomas Kanstrup, April 2008


Innovation hos TrygVesta

Forsikringsbranchen har historisk ikke haft mange imponerende anekdoter at byde ind med i den store innovationskrønike. Men skandinaviske TrygVesta har smidt livrem og seler i et målrettet innovationsprojekt. Med et nyetableret BusinessLab har de skabt rammerne for en ny og tryg fremtid, hvor forsikring ikke blot er tørre policer og bureaukratiske skadesanmeldelser.

BusinessLab er TrygVestas nye innovationscenter, som danner rammerne om nytænkning, anderledes perspektiver og generel udfordring af vanetænkning. Centret blev indviet for et år siden og har som vigtigste opgave at skabe en tryg ramme, hvori projektdeltagerne kan blive skubbet ud til grænsen og skabe nye produkter.

BusinessLab skal få folk til at gøre og tænke noget anderledes: Et rum, hvor man kan gøre nogle andre ting end normalt. Helt fra starten har intentionen været at tænke teaterelementer ind, så lyssætningen og lydtemaerne i lokalet er designet til at få besøgende i særlige stemninger, sådan at de kan sætte sig ind i de følelser, der typisk dominerer i de forskellige situationer, hvor kunderne oplever et behov for TrygVesta. Disse temaer og stemninger skal netop få deltagerne til at tænke væk fra procentsatser og skadesanmeldelser og dermed selv opleve, hvad der bliver væsentligt i den givne situation.

”Vi kan se at rummet virker; folk gør simpelthen noget andet.”

SONY DSC

Før deltagerne mødes i BusinessLab, spørger de efter en agenda for dagen, men der er aldrig nogen, der spørger, når først de kommer derned. Det viser sig med stor tydelighed, at folk ved, at det er radikalt anderledes.

”Man skal tale før man tænker. Man skal ikke sidde og efterrationalisere så længe, det er en god idé bare at spytte ud for at stimulerer noget andet”.

Det kalder hun at tænke med maven; først skal de gode spørgsmål findes, hvorefter de mere rationelle metoder kan drages i anvendelse for at udvikle forretningsidéen.

SONY DSC

Indlevelse og undren

Under udviklingen af nye produkter er der en livlig aktivitet i BusinessLab. TrygVesta har både engageret folk med design- og dramaturgisk baggrund for via indlevelse og iscenesættelse at kunne nå frem til de mest interessante spørgsmål. Det er ofte undren over indsigter som disse, der fører til nytænkning i TrygVesta. Den måde, hvorpå virksomheden normalt angriber innovationsprojekter er via:

prejekt – indlevelse – produktudvikling

SONY DSC

Prejektfasen

prejektfasen findes der frem til relevante og interessante forundringsfelter, hvilket kunne inkludere scanning af parallelbrancher eller undersøgelse af et særligt begreb eller afsøgning inden for health care-området, som man kunne dykke ned i. Prejekt betyder i bund og grund, at der ikke er et projekt endnu, men det er en afsøgningsfase, hvor man kan finde ud af, om der kan konstrueres et interessant spørgsmål.

Når der eksisterer en klar idé om, at der er et interessant emne eller spørgsmål at dykke ned i, starter indlevelsesarbejdet.

SONY DSC

Indlevelsesfasen

I indlevelsesfasen bruger TrygVesta antropologiske metoder til at følge mennesker i de situationer, hvor relevant viden kan indsamles. Gennem denne indlevelse i den givne situation, problem eller behov opbygger TrygVesta et mind set, som kan bruges til at filtrere med i den videre undersøgelsesproces.

Et væsentligt punkt i denne fase er, at TrygVesta har fundet ud af, at det ikke er de observerede, som kommer med de store idéer her, men de dialogersom virksomhedens udsendte har med de observerede er helt essentielle for at kunne generere idéer i det videre forløb. Når der er samlet tilstrækkeligt materiale sammen, står det lysende klart, hvilket spørgsmål TrygVesta er nødt til at udvikle et svar på via innovation. I denne fase er der stadig ingen anelse om, hvad løsningen på problemet er.

SONY DSC

Konceptualiseringsfasen

konceptualiseringsfasen arbejder TrygVesta sammen med kunder i workshops. Her bliver de indkaldte kunder præsenteret for prototyper af nye tryghedsleverancer, ligesom de også selv er med til at udarbejde nogle. ”Selv en forsikringspolice kan gøres fysisk,” forklarer hun. Og det er netop det, der sker i konceptualiseringsfasen; indsigterne materialiserer sig i nye tryghedsprodukter, forretningsmodeller eller kundeoplevelser.


Design og dramaturgi i forsikringsbranchen

Design: Designkompetencerne bidrager med både antropologi-baseret indlevelse, mønsterskabelse og visualisering i forhold til opbygning af prototyper.

Dramaturgi: Dramaturgien bidrager, når TrygVesta inviterer kunder ind til at udvikle produkter via rollespil, hvor de får mulighed for at skabe dialog via improvisation.

Hos TrygVesta tror man på, at forandringerne i den måde, man tænker på, sker via dialog, og derfor er det en væsentlig opgave hele tiden at være i dialog med andre og sig selv. Yderligere hjælper dramaturgien til at iscenesætte og skabe rammen for at kunne tænke anderledes. Det handler om, at kunne sætte folk i stand til at tænke anderledes.

SONY DSC

Endnu ikke på markedet

På denne måde hjalp deltagerne os med at finde balancen i produktet…

TrygVesta i en workshop i udviklingsfasen udleverede et sæt forsikringsbetingelser, som de hidtil har set ud til en gruppe mennesker. De skulle klippe de ting ud, som de mente skulle være med i det nye produkt og lade resten ryge i skraldespanden. Opgaven blev med vilje stillet meget simpelt, sådan at deltagerne havde så frie rammer som muligt.

Det, der kom ud af eksperimentet, var, at der blev klistret nogle ting ind den produktramme, som hang på væggen, og så blev der klistret nogle ting uden på produktet, hvormed deltagerne indikerede, at disse ting ikke direkte skulle indgå i produktet men dog være en del af konceptet. Ligeledes indikerede de, at nogle ting skulle være med i basisproduktet og andre med som tilvalgsmuligheder.

SONY DSC

Denne udviklingsteknik stimulerer projektdeltagerne til at bidrage med nogle indsigter, som i mange tilfælde er nye for virksomheden. Metoden står i modsætning til på mere traditionel vis at tage udgangspunkt i nogle idéer, som virksomheden selv har genereret om kundernes behov eller karakteristika.

Det kræver nogle andre færdigheder at kunne håndtere, systematisere og forstå de ustrukturerede data, som dem TrygVesta samler ind, men omvendt får virksomheden et meget mere relevant indblik i, hvad kunderne tænker, interesserer sig for og bekymrer sig om. Idéen bag TrygVestas arbejde er, at konstruere ny viden i stedet for blot at validere eksisterende formodninger eller antagelser.